Apres L'Entracte [Etival:Francja]

Apres L'Entracte

Impression on the performance of funeral of 7 wonders by Jarosław Perszko in Etival, France, 2008.
The spirit of Entr’Acte by René Clair and Francis Picabia, 1924.
Projection of Apres L'Entracte was set above the grave of the 7 wonders, presented during Jura-Paris Road Trip Anniversary, Etival, France, 2012.

Impresja na podstawie performance'u pogrzebu pracy Siedem cudów Jarosława Perszko w Etival we Francji z 2008 roku.
Utrzymana w duchu filmu Entr'Acte autorstwa René Clair i Francis Picabia z 1924 roku.
Projekcja filmu była umieszczona ponad grobem pracy Siedem cudów, zaprezentowana podczas Jura-Paris Road Trip Anniversary, Etival, Francja, 2012.


uczestnicy/participants:
Patrick Bailly-Cowell
Philippe Girod
Jarosław Perszko

zdjęcia/cinematographers:
Jarosław Olszyński
Patrick Bailly-Cowell

montaż/editor:
Paweł Dudko

muzyka/music:
Musicians from Marlboro - String Quintet in C Major, K. 515

Etival-Białystok-Etival, 2010-2012

znikać 3 [Musée du Jouet:Moirans en Montagne:Francja]

'to dissapear'

Uncle of Picabia mentioned to him once that photography means the end of painting. Picabia was so taken with this that he forbid him to take any of his portraits.
The work is a paraphrase of the conflict between photography and painting, where the image is revealed as ephemeral.
In a painted room every 15 seconds flash captures for a moment a shadow of the audience moving around the hall. What is more, the visitors, in addition to their primary role of the recipient of art, become also a co-author of an art object. Undertaken problem of a temporary commemoration relates to existentially marked questions about human being, physical existence, and finally the disappearance, when after the momentary perpetuated sign, it dissipates, leaving space to next entities.

Installation realised during Jura-Paris Road Trip Anniversary, which took place on 5th-7th October 2012 in Jura, France. 
Unicell Poland, owner of Primacol brand, manufacturer of Neon paint helped to create the instalation 'to disappear'.


"znikać"

Niegdyś wujek Picabii wspomniał mu o tym, że fotografia zwiastuje koniec malarstwa. To stwierdzenie tak poruszyło Picabię, że zakazał mu od tej pory robienia sobie jakichkolwiek portretów.
Praca jest parafrazą konfliktu pomiędzy fotografią a malarstwem, gdzie obraz jest ukazany jako efemeryczny
W pomalowanym pomieszczeniu co 15 sekund lampa błyskowa utrwala na moment cień przemieszczającego się w obrębie sali widza. Zwiedzający, prócz swej podstawowej roli odbiorcy sztuki, staje się współtwórcą obiektu artystycznego. Podejmowany tutaj problem chwilowego upamiętnienia odnosi się do nacechowanych egzystencjalnie pytań o istnienie, fizyczną obecność, wreszcie o znikanie, kiedy po chwilowym zaznaczeniu swego śladu, rozprasza się zostawiając miejsce kolejnym istnieniom.

Instalacja zrealizowana w ramach Jura-Paris Road Trip Anniversary, który odbył się w dn. 5-7 października 2012 r. w Jurze we Francji.
Instalację 'znikać' pomogła zrealizować firma Unicell Poland, właściciel marki Primacol, producent farby fosforescencyjnej Neon.


[authors video]


below: video stills/poniżej: kadry z filmu Andrzeja Brańskiego
cameraman/operator: Roman Wasiluk