znikać [Galeria Pod Arkadami:Łomża:Polska]

znikać

Opis pracy:
W pomalowanym pomieszczeniu co 15 sekund lampa błyskowa utrwala na moment cień przemieszczającego się w obrębie sali widza. Zwiedzający, prócz swej podstawowej roli odbiorcy sztuki, staje się współtwórcą obiektu artystycznego. Podejmowany tutaj problem chwilowego upamiętnienia odnosi się do nacechowanych egzystencjalnie pytań o istnienie, fizyczną obecność, wreszcie o znikanie, kiedy po chwilowym zaznaczeniu swego śladu, rozprasza się zostawiając miejsce kolejnym istnieniom.
Instalację 'znikać' pomogła zrealizować firma Unicell Poland, właściciel marki Primacol, producent farby fosforescencyjnej Neon.

Tu można przeczytać pełen tekst Plexus Solaris autorstwa Doroty Perszko.to disappear 

Description:
In a painted room every 15 seconds flash captures for a moment a shadow of the audience moving around the hall. What is more, the visitors, in addition to their primary role of the recipient of art, become also a co-author of an art object. Undertaken problem of a temporary commemoration relates to existentially marked questions about human being, physical existence, and finally the disappearance, when after the momentary perpetuated sign, it dissipates, leaving space to next entities.
Unicell Poland, owner of Primacol brand, manufacturer of Neon paint helped to create the instalation 'to disappear'.

Here you can read the full text of Plexus Solaris by Dorota Perszko [polish version only].fot. autor