Inkubator: nova.PK1305 [Piękne Kłamstwa VI - Blask:Warszawa:Polska]

The Incubator: nova.PK1305

The Incubator is a container designed to include an installation. This is a stand-alone object that allows the exposure in an enclosed space.


nova.PK1305 is based on the ideas of creation and annihilation. It's a call for a temporary existence, to dissolve into oblivion after a few seconds.
Light drops fall, creating a unique act. Explosions and diffusion form cells, networks, nebulae, galaxies. The phenomenon is visible only for a short time, to give room to new events. Intense at the beginning, the process is fading slowly, and eventually stops.
Each exposure results in other reactions and phenomena. Each stage is determined by the previous and induces another.

Presented at the Artistic Actions and Workshops Beautiful Lies VI - Glow.


[authors video]

Inkubator: nova.PK1305

Inkubator to pojemnik, kontener mieszczący instalację. To samodzielny obiekt, który umożliwia ekspozycję w zamkniętej przestrzeni.

nova.PK1305 to tworzenie i anihilacja. Powołanie do chwilowego istnienia, by po kilku sekundach rozpłynąć się w niebycie.
Krople światła spadają, tworząc wyjątkowy spektakl. Eksplozje i dyfuzja formują komórki, sieci, mgławice, galaktyki. Zjawisko widoczne jest tylko przez krótki moment, by po chwili dać miejsce nowym zdarzeniom. Intensywny z początku proces powoli zanika, by ostatecznie ustać całkowicie.
Każdorazowa ekspozycja skutkuje innymi reakcjami i zjawiskami. Każdy etap jest determinowany przez poprzedni i indukuje kolejny.

Praca prezentowana podczas Działań i Warsztatów Artystycznych Piękne Kłamstwa VI - Blask.

fot. autora