odsłonić [Polska: Gdańsk]

to unveil

Photographic medium has become so accessible and obvious that has dominated contemporary culture. Popularity of photography and ease to record often leads to a lack of reflection on the meaning and weight of a given action.

Repeat this process consciously.
Turn on the flash.
Take a photo.
Now you have the time.

Installation realised during an ephemeral exhibition Opowieści Niesamowite, which took place on 22nd December 2012 in Gdansk, Poland. 
Unicell Poland, owner of Primacol brand, manufacturer of Neon paint helped to create the instalation.

odsłonić

Medium fotograficzne stało się tak dostępne i oczywiste, że zdominowało współczesny przekaz. Popularność fotografii i łatwość dokonania zapisu często prowadzi do braku zastanowienia nad sensem i wagą podejmowanego działania.

Powtórz ten proces świadomie.
Włącz lampę.
Zrób zdjęcie.
Teraz masz czas.

Instalacja zrealizowana w ramach wystawy efemerycznej Opowieści Niesamowite, która odbył się w dn. 22 grudnia 2012 r. w Gdańsku.
Instalację pomogła zrealizować firma Unicell Poland, właściciel marki Primacol, producent farby fosforescencyjnej Neon.
fot. autor