Owoce oświecenia [Festiwal Fabryka Światła:Przasnysz]

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.

Owoce oświecenia
interaktywna instalacja site-specific, 2014, 9 obiektów 30×11×11 cm: druk 3D, elektroniczny układ sterujący, oprawka porcelanowa, przewód elektryczny.

Fruits of illumination
interactive site-specific installation, 2014, 9 objects 30×11×11 cm: 3D printing, electronic control system, porcelain light bulb socket, electrical wire.Instalację tworzy dziewięć obiektów zawieszonych na konarach drzewa. Swoją formą i lokalizacją nawiązują do naturalnych owoców, jednak zarówno forma, wykorzystane materiały, jak i sam proces tworzenia, pochodzą ze świata form przemysłowych.
Owoce oświecenia dyskretnie istnieją w przestrzeni, swoją obecność objawiając tylko tym, którzy zdecydują się podejść bliżej. Wobec bliskości widza pojedynczy obiekt jaśnieje ciepłym, białym światłem.

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.

The installation is created by nine objects hung on the branches of a tree. Its form and location refer to the nature, however both the form, used materials and the creation process itself, come from the world of industrial design. 
Fruits of illumination discreetly exist in space, revealing its presence only to those who decide to come closer. When the viewer approaches, object lights up with warm white light.

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.

Praca prezentowana podczas wystawy "Wyspa światła" podczas Festiwalu Fabryka Światła. Przasnysz 2014.

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.
fot. autora